Improved design of the cutting-and-mixingmachine for production of semi-smoked sausages

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

It has been shown that the design of a mince cutter with an installed mince vacuum system allows not only to improve its quality indicators, but also to replace two machines at sausage production enterprises - a vacuum cutter and a mince mixer.
Показано, що конструкція кутер-мішалки з встановленою системою вакуумування фаршу, дозволяє не тільки підвищити його якісні показники, але і замінити на підприємствах з виробництва ковбас дві машини - вакуумний кутер і фаршемішалку.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів, department of foodstuff expertise, cutting-and-mixing machine, різально-змішувальна машина, food production, вакуумна система

Бібліографічний опис

Pashchenko, B. Improved design of the cutting-and-mixing machine for production of semi-smoked sausages / B. Pashchenko // 8th Central European Congress on Food 2016 – Food Science for Well-being (CEFood 2016) : book of abstracts, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 52