Проблеми підвищення якості цукру та розширення асортименту продукції цукрових заводів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено спосіб додаткового очищення та знебарвлення клеровки жовтого цукру коагулянтом гідроксохлоридом алюмінію, який дозволяє підвищити якість білого цукру, а також розширити асортимент продукції цукрового виробництва шляхом одержання інвертних сиропів. Встановлені оптимальні параметри інверсії цукрози очищеної клеровки кислотним та ферментативним методом. Доведена можливість тривалого зберігання інвертного сиропу без погіршення його якості. The method further purification and bleaching klerovky yellow sugar coagulant hidroksohlorydom aluminum, which can improve the quality of white sugar, and expand the range of products of sugar production by obtaining syrup. The optimal parameters inversion of sucrose purified klerovky acid and enzymatic method. The possibility of prolonged storage invert syrup without compromising quality.

Опис

Ключові слова

цукрове виробництво, якість, цукор, клеровка жовтого цукру, коагулянт, гідроксохлорид алюмінію, sugar production, quality, sugar, yellow sugar klerovka, coagulant, hidroksohloryd aluminum, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Штангеєва, Н. І. Проблеми підвищення якості цукру та розширення асортименту продукції цукрових заводів / Н. І. Штангеєва, Л. С. Клименко, О. В. Ничик, Н. И. Штангеева // Проблеми підвищення якості цукру та розширення асортименту продукції цукрових заводів : науково-технічної конференції цукровиків України. – 2005. - С. 234-236.