Маршмелоу на основі еритритолу (Патент на винахід № 105715)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід належить до маршмелоу, що містить структуроутворювач, патоку, желатин, лимонну кислоту, сорбінову кислоту, барвник, есенцію, причому як структуроутворювач містить еритритол. The invention relates to marshmellou, structure-containing, Easter, gelatin, citric acid, sorbic acid, dye, essence, both structure-containing erythritol.

Опис

Ключові слова

маршмелоу, еритритол, цукровий діабет, цукрозамінники, калорійність, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, marshmellou, erythritol, diabetes, sweeteners, calorie

Бібліографічний опис

Патент 105715 UA, МПК А23G 3/36 (2013.01) Маршмелоу на основі еритритолу / Дорохович А. М., Бадрук В. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201303589 ; заявл. 22.03.2013 ; опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11, 2014 р.

Зібрання