Розробка універсального апарата для отримання ферментованих солодів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розробленно новий промисловий апарат для одержання ферментованого житнього солоду. Разкрито переваги сконструйованого апарата над існуючими на сьогоднішній день.
Developed a new industrial unit for a fermented rye malt. Razkrito advantages over existing apparatus constructed to date.

Опис

Ключові слова

процес, режим, зерно, пророщування, ферментація, сушіння, апарат, process, rezhym, grain, germination, fermentation, drying, machine, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Розробка універсального апарата для отримання ферментованих солодів / О. С. Соколянський, Н. О. Ємельянова, В. В. Олішевський, Р. М. Мукоїд // Наукові здобутки молоді – вирішення проблем харчування людства у ХХІ столітті ׃ матеріали 76-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 12–13 квітня 2010 р. – Київ ׃ НУХТ, 2010. – Ч. 2 – С. 127.