Моделювання багато асортиментного виробництва сухих молочних продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

При виробництві сухого молока з різним вмістом жирів виникають проблеми з випаровуванням вологи розприскуваних часток молока в молочній камері. Відомо, що при розпилюванні часток особливу увагу слід приділяти однаковому їх розміру для утворення однакового режиму сушіння кожної створеної часточки речовини. The production of powdered milk with different fat having trouble Evaporation rozpryskuvanyh particles of milk in the mammary cell. known that when sprayed particles should focus their uniform size to form a uniform mode of drying each created particles of matter.

Опис

Ключові слова

сухі молочні продукти, випаровування вологи, виробництво, dry milk solids, evaporation, production, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Іващук, В. В. Моделювання багатоасортиментного виробництва сухих молочних продуктів / В. В. Іващук, // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 271.