Склад емульсії масло/вода з гуміарабіком (Патент на корисну модель № 99202)

Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад емульсії з гуміарабіком, що містить стабілізатор, цитрусове масло, резиногум, барвник, лимонну кислоту, бензоат натрію, воду. Як стабілізатор містить гуміарабік та додатково містить антиоксидант. The composition of the emulsion with gum Arabic, which contains the stabilizer, citrus oil, retinolum, a dye, citric acid, sodium benzoate, water. As the stabilizer comprises a gum Arabic, and further comprises an antioxidant.

Опис

Ключові слова

кафедра експертизи харчових продуктів, безалкогольні нопої, гуміарабік, крохмаль, застосування емульсій, soft drinks, gumarabic the use of emulsions, starch

Бібліографічний опис

Патент 99202 Україна, МПК (2015.01) A23L 1/00 Склад емульсії масло/вода з гуміарабіком / Луговська О. А., Сидор В. М. ; власник НУХТ. - № u2014 12747 ; заявл. 27.11.2014 ; опубл. 25.05.2015, Бюл. № 10.

Зібрання