Котлети «Сочевичні» (Патент на корисну модель №112218)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі поставлена задача розроблення котлет,збагачених білком, з високими функціональним та технологічними показниками, підвищення органолептичних показників та вмісту мікроелементів. The basis of the useful model is the task of developing a boiler, enriched protein, with high functional and technological parameters, increase organoleptic parameters and micronutrient content.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, котлети, курятина, меланж, cutlets, chicken, melange

Бібліографічний опис

Патент 112218 UA, МПК A23L 13/50 (2016.01) Котлети «Сочевичні» / Гащук О. І., Москалюк О. Є., Чернюшок О. А., Митрофанова Я. О., Облогін О. С. ; заявник Національних університет харчових технологій. - № u 201605470 ; заявл. 20.05.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. №23, 2016 р.

Зібрання