Методика определения комплексного показателя качества сортов мягкой пшеницы (зерно, мука, хлеб)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статье приведена методика комплексной оценки качества 5 сортов зерна озимой мягкой пшеницы в соответствии с принципами квалиметрии. In the article methods over of complex estimation of quality are brought 5 sorts of grain of winter soft wheat in accordance with principles of qualimetry.

Опис

Ключові слова

кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, качество, квалиметрия, пшеница, сорт, шкала, показатели, quality, qualimetry, wheat, sort, scale, indexes

Бібліографічний опис

Михалева, Е. Н. Методика определения комплексного показателя качества сортов мягкой пшеницы (зерно, мука, хлеб) / Е. Н. Михалева, Н. А. Рябченко, О. В. Кузьмин // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали IV міжнар. міжгалуз. наук.-практ. конф., 7-9 квітня 2011 р., м. Донецьк. – Т. 2. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – С. 110-135.