Прогресивна технологія приготування розчинів для посолу м’яса

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті наведено технологічні режими приготування та здійснення посолу мясної сировини іззастосуванням аппарату, що використовує явище гідродинамічної кавітації. The article presents technological modes of preparation and implementation of salting the meat raw apparatus using hydrodynamic cavitation phenomenon.

Опис

Ключові слова

ін’єктор, кавітація, мясна сировина, розсол, injector, cavitation, meat raw brine, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Литвиненко, О. А. Прогресивна технологія приготування розчинів для посолу м’яса / О. А. Литвиненко, О. Д. Клюк, О. І. Некоз // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м 'ясної, олієжирової та молочної галузей : програма та матеріали другої міжнародної науково-технічної конференції, 20-21 березня 2013 р. - К. : НУХТ, 2013. - C. 40.