Їстівні комахи як інноваційні продукти харчування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Використання комах у якості їжі має величезний потенціал і цей напрямок буде розвиватися. Важливою є оцінка безпечності та ризиків щодо їх споживання. Правильна маркетингова кампанія подібних продуктів, підтримка науковою спільнотою та регулюючими органами здатні змінювати ставлення споживачів до подібних продуктів. The use of insects as food has great potential and this direction will develop. It is important to assess the safety and risks of its consumption. Proper marketing campaign for such products, support from the scientific community and regulators can change consumer attitudes towards such products.

Опис

Ключові слова

їстівні комахи, інноваційні продукти, edible insects, innovative foods, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Головач Д. В. Їстівні комахи як інноваційні продукти харчування / Д. В. Головач, І Л. Ясінська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 46.