Застосування клітковини насіння олійних культур в технології м'ясомістких продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сьогоденні науково-технічні розробки в харчовій промисловості направлені на створення комбінованих продуктів. Виробництво таких м'ясопродуктів на основі м'яса і рослинних білків передбачає взаємозбагачення їх складу, підвищення біологічної цінності, покращення органолептичних показників готової продукції, зниження її собівартості. Today's scientific and technical developments in the food industry are aimed at creating combined products. The production of such meat products based on meat and vegetable proteins involves mutual enrichment of their composition, increase in biological value, improvement of organoleptic indicators of the finished product, reduction of its cost price.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, physical and chemical indicators, насіння соняшника, м'ясопродукти, органолептичні показники, фізико-хімічні показники, sunflower seeds, meat products, organoleptic indicators

Бібліографічний опис

Застосування клітковини насіння олійних культур в технології м'ясомістких продуктів / О. І. Гащук, О. Є. Москалюк, Є. А. Бударіна, Я. В. Тютюннікова, Б. В. Бабік // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 269–270