Закономірності тепловологообміну шару зерна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено, що теплова енергія сушіння зерна витрачається не лише на відривання молекул води від тканин зерна та їх випаровування, але також і на дезорієнтацію молекул води, руйнування їх структури, на конформаційну взаємодію між водою та тканинами зерна.

Опис

Ключові слова

молекулярна дифузія, зерно, тепловологообмін, молекулярная диффузия, molecular diffusion, teplovolohoobmin, grain, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Гапонюк, І. І. Закономірності тепловологообміну шару зерна / І. І. Гапонюк, І. О. Горбенко / Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 107.