Спосіб виробництва пшеничного хліба (Деклараційний патент на винахід № 70705)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб приготування пшеничного тіста з внесенням білкової добавки (борошно з сої, гороху чи люпину) і молочнокислої закваски. Way of preparation of a wheat dough with the introduction of protein supplements (flour made from soy, peas or lupin) and lactic of yeast.

Опис

Ключові слова

хліб, bread, соя, горох, закваска, люпин, soya, pea, lupin, leaven, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент 70705 UA, МПК 7 A21D8/02 Спосіб виробництва пшеничного хліба / Арсеньєва Л. Ю., Бондар Н. П., Махинько В. М., Борисенко О. В. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № 0031212249 ; заявл. 24.12.2003 ; опубл. 15.10.2004, Бюл. № 10, 2004 р.

Зібрання