Спосіб освітлення фруктового соку (Деклараційний патент на винахід № 70641)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб освітлення фруктового соку, що передбачає його нагрівання і подальшу обробку сорбентом, який відрізняється тим, що як сорбент застосовують палигорськіт в концентрації 10-20%. A method of fruit juice clarification, comprising heating and its subsequent processing sorbent, characterized in that palygorskite is used as a sorbent in a concentration of 10-20%.

Опис

Ключові слова

адсорбція, сік, палигорськіт, adsorption, juice, palygorskite, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на винахід № 70641, UA А 7 C12Н 1/06 A23L2/70. Спосіб освітлення фруктового соку / С. В. Матко, Л. М. Мельник, Н. А. Жестерева, В. В. Манк ; власник Національний університет харчових технологій. – u 20031211872 ; заявл. 18.12.2003 ; опубл. 15.10.2003, Бюл. № 10.

Зібрання