Перспективи розвитку систем кріоконцентрування у виробництві соків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі наведено дослідження процесу кріоконцентрування соків з утворенням суспензії льоду проводять з позицій досягнення необхідних технологічних і органолептичних показників соків. In this paper the research process kriokontsentruvannya juices to form a slurry of ice carried from the position of achieving the necessary technological and organoleptic characteristics juices.

Опис

Ключові слова

концентрування, заморожування, сік, concentration, freezing, juice, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Перспективи розвитку систем кріоконцентрування у виробництві соків / М. О. Коваль, С. В. Лехнівська, І. В. Швецова, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 81 міжнар. наук. конф. мол. учен., асп. і студ., 23–24 квітня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015. – Ч. 1. - С. 259.