Зменшення втрат цукрози при зберіганні цукрових буряків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено аналіз факторів, які впливають на втрати цукрози при зберіганні цукрових буряків. Встановлено ефективність засобу «Корцид» на основі полігексаметиленгуанідину (ПГМГ). Рекомендовано шляхи, які надають можливість зменшити втрати цукрози, зберегти технологічні якості цукрових буряків при їх зберіганні. An analysis of factors that affect the loss of sucrose during storage of sugar beets is made. The effectiveness of the drug “Kortsid” based on polyhexamethylene guanidine (PHMG) was established. Recommended ways to reduce the loss of sucrose and technological qualities of sugar beets during storage.

Опис

Ключові слова

цукрові буряки, дихання, терміни збирання, втрати цукрози, sugar beet, breath, cleaning time, sucrose loss

Бібліографічний опис

Мількевич, В. М. Зменшення втрат цукрози при зберіганні цукрових буряків / В. М. Мількевич // Наукові праці НУХТ. – Київ : НУХТ, 2019. – Том 25, № 3. – С. 206-214.

Зібрання