Млинці з водоростями Вакаме (Патент на винахід № 120690)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Млинці, що містять борошно пшеничне, олію, молоко, яйця, цукор та сіль, які відрізняються тим, що додатково містять мелені водорості Вакаме. Pancakes containing wheat flour, butter, milk, eggs, sugar and salt, which are different additionally containing ground Wakame seaweed.

Опис

Ключові слова

борошно пшеничне, олію, молоко, яйця, цукор, сіль, біологічна цінність, органолептичні властивості, wheat flour, butter, milk, eggs, sugar, salt, biological value, organoleptic properties, кафедра готельно-ресторанної справи, мелені водорості Вакаме, ground wakame seaweed

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 120690, МПК (2017.01) A21 D 13/44 Млинці з водоростями Вакаме / І. В. Дітріх, О. А. Соломінський ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № а201812624 заяв. 19.12.2018 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1

Зібрання