Сиркова маса функціонального призначення (патент на корисну модель № 131282)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сиркова маса функціонального призначення, що містить кисломолочну основу та смаковий наповнювач. Як смаковий наповнювач містить порошок черемші, та додатково містить вершки пастеризовані (жирність 10 %). Сheese mass of functional purpose containing dairy base and flavoring filler. As a flavoring filler contains powder of wild garlic, and additionally contains cream pasteurized (fat content 10%).

Опис

Ключові слова

сиркова маса, черемша, зелена маса, біофлавоноїди, функціональний продукт, cheese mass, wild garlic, plant green mass, bioflavonoids, functional product, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Патент 131282 UA, МПК А23C 9/00, A23C 9/13 (2006.01) Сиркова маса функціонального призначення / Солодко Л. М. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ - № u 201807491 ; завл. 04.07.2017 ; опубл. 10.01.2019 ; Бюл. №1, 2019 р.

Зібрання