Встановлення раціонального дозування фруктози при виробництві помадних цукерок з метою запобігання процесу черствіння

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Збільшення термінів зберігання неглазурованих помадних цукерок можливе при використанні гігроскопічної фруктози. При проведенні експериментів частину цукру в рецептурі цукерок замінювали кристалічною фруктозою та досліджували її вплив на органолептичні, фізико-хімічні та структурно-механічні властивості готових виробів під час зберігання, з метою встановлення раціонального дозування фруктози.

Опис

Ключові слова

помадні цукерки, фруктоза, дозування, термін зберігання, черствіння, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, fondant sweets, fructose, dosage, shelf life, staling, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Встановлення раціонального дозування фруктози при виробництві помадних цукерок з метою запобігання процесу черствіння / А. М. Дорохович, В. В. Фоменко, О. О. Гавва, Л. Г. Дробот // Розроблення, дослідження і створення продуктів функціонального харчування, обладнання та нових технологій для харчової і переробної промисловості : 68-а наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів. — К. : НУХТ, 2002. — Ч. ІІ. — С. 57.