Оцінка якості безалкогольного вина, виготовленого шляхом дистиляції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У тезах доповіді досліджено вплив процесу деалкоголізації на зміну органолептичних характеристик, фізико-хімічних показників і речовин ароматичного комплексу алкогольних вин. Виробництво безалкогольних вин є актуальним напрямком сучасного виноробства, адже їх споживання стає однією із основних тенденцій, яка формує індустрію напоїв і має соціальну складову. Український ринок безалкогольних вин представлений лише зразками іноземних виробників, а виробництво вітчизняних безалкогольних вин стримується внаслідок недостатньої інформації в напрямку підбору технології деалкоголізації та впливу на їх якість The influence of the dealcoholization process on the change of organoleptic characteristics, physico-chemical parameters, and substances of the aromatic complexity of alcoholic wines is investigated in the paper examines. The organoleptic characteristics of alcohol-free wines based on samples from foreign producers were studied, and their featu- res were established, which consist of a not intense aroma with tones of overcooking and excessive acidity.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, безалкогольні вина, де алкоголізація, дистиляція, органолептичний аналіз, дескриптори, non-alcoholic wines, dealcoholization, distillation, organoleptic analysis, descriptors

Бібліографічний опис

Оцінка якості безалкогольного вина, виготовленого шляхом дистиляції / О. В. Успаленко, М. В. Білько, В. О. Самарін, В. М. Кучеренко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 119-120