Спосіб виробництва печива амарантового (Деклараційний патент на винахід № 70743А)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонований спосіб виробництва печива забезпечую отримання продукту який має підвищену харчову та біологічну цінність, хороші органолептичні показники. The proposed method of producing biscuits gives a product which has high nutritional and biological value, good organoleptic properties.

Опис

Ключові слова

печиво амарантове, amaranth biscuits, підготовка сировини, preparation of raw materials, тісто, dough, кафедра технології зберігання і переробки зерна, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Патент 70743 UA, МПК А 23 G 3/00 Спосіб виробництва печива амарантового / Корецька І. Л., Шаповаленко О. І., Янюк Т. І., Українець А. І. ; заявник - Національний університет харчових технологій. — № 20021212475 ; заявл. 25.12.03 ; опубл. 15.10.04 , Бюл. № 10, 2004 р.

Зібрання