Удосконалення технології зброджування високонцентрованого сусла із крохмалевмісної сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Використання розробленої технології зброджування сусла високої концентрації дозволить збільшити потужність спиртових заводів без додаткових капіталовкладень, знизити на 20-30% вихід барди та підвищити її концентрацію, а також покращити екологічний стан навколишнього середовища. Using technology developed fermentation of wort of high concentrationwill increase the capacity of distilleries without additional capital investmentreduced by 20-30% yield bards and increase its concentration and improveecological environment.

Опис

Ключові слова

високонцентроване сусло, vysokontsentrovane wort, осмофільний штам дріжджів, osmophilic yeast strain, зріла бражка, fermented wash, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Тертична, К. О. Удосконалення технології зброджування високонцентрованого сусла із крохмалевмісної сировини / К. О. Тертична // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доп. 77-ї. наук. конф. молодих вчених, апірантів і студентів, 11—12 квітня 2011 р. - К : НУХТ, 2011. - Ч. І. - С. 125.