Система швидкого реагування еколого-гігієнічного моніторингу харчування населення, яке проживає на екологічно несприятливих територіях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1997

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається розробка системи еколого-гігієнічного моніторингу в регіонах з довгостроковим впливом негативних факторів навколишнього середовища. Проведене дослідження фактичного харчування 11 чоловіків та 81 жінки в Канівському районі Чернігівської області. Спостерігається дефіцит м’ясопродуктів, риби, рослинної олії. За хімічним складом характеризується низьким вмістом білка (52.5-58%), жирів (73%), пектину, незамінних амінокислот, мінеральних речовин, вітамінів. Виявлено пониження енергетичної цінності добового раціону у чоловіків 9.95 МДж , жінок 7.59, при нормі в 11.92 МДж. The development of ecological and hygienic monitoring in regions with long-term impact of negative environmental factors. The study of actual nutrition 11 men and 81 women in the Kanev region Chernigov region. There is a shortage of meat, fish and vegetable oils. The chemical composition is characterized by low protein (52.5-58%), fat (73%), pectin, essential amino acids, minerals and vitamins. Revealed a decrease of the energy value of the daily diet in men 9.95 MJ, women 7.59, at a rate of 11.92 MJ

Опис

Ключові слова

ксенобіотики, радіонукліди, нітрати, пестицди, раціональне харчування, токсиканти, амінокислоти, xenobiotics, radionuclides, nitrates, pesticides, nutrition, toxicants, amino acids, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Циганенко, О. І. Система швидкого реагування еколого-гігієнічного моніторингу харчування населення, яке проживає на екологічно несприятливих територіях / О. І. Циганенко, А. І. Салюк, В. Г. Гончаренко // Проблеми та перспективи створення і впровадження нових ресурсо - та енергоощадних технологій, обладнання в галузях харчової і переробної промисловості : 6а Міжнародна наук.-практ. конф., Київ УДУХТ. - 1997.- Ч. 1., № 6.