Підвищення ефективності очищення клеровок жовтого цукру з використанням комплексного мінерально-органічного адсорбенту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Цукор - важливе джерело енергії для забезпечення життєдіяльності людини, а також сировина для багатьох галузей харчової і біофармацевтичної промисловості, важлива складова частина експорту. У 2013 році виробництво цукру І та ІІ категорії становило 410,04 тис. тонн - 33,8 % від загально виробленого цукру. Підвищення якості цукру - стратегічне завдання галузі. Sugar - an important source of energy for human life and as a raw material for many sectors of the food and biopharmaceutical industries, important part of exports. In 2013, sugar production and second categories amounted to 410.04 thousand. tonnes - 33.8% of the total sugar produced. increase quality of sugar - a strategic task area.

Опис

Ключові слова

біофармацевтична промисловість, цукор, мінерально-органічний адсорбент, biopharmaceutical industry, sugar, mineral and organic adsorbent, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Олянська, С. П. Підвищення ефективності очищення клеровок жовтого цукру з використанням комплексного мінерально-органічного адсорбенту / С. П. Олянська, В. В. Цирульнікова // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 139.