Композиція виготовлення хлібів м'ясних ( Патент на корисну модель № 85612 )

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Композиція виготовлення хлібів м'ясних, що включають яловичину, свинину, сало, крохмаль картопляний, яйця курячі, грибну сировину, яка відрізняється тим, що як грибну сировину використовують печериці бланшовані, та додатково містить борошно вищого сорту, нітрит натрію, коріандр, сіль, цукор, суміш петрушки та кропу. A composition for making meat loaves, including beef, pork, fat, potato starch, chicken eggs, and mushroom raw materials, characterized in that blended mushrooms are used as mushroom raw materials, and additionally contains high-grade flour, sodium nitrite, coriander, salt, sugar, a mixture of parsley and dill.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, м’ясний хліб, грибна сировина, meat loaves, mushroom raw material

Бібліографічний опис

Патент № 85612 UA МПК A 23L 1/00 (2013.01) A23L 1/31 (2006.01) Композиція виготовлення хлібів м'ясних / Пешук Л. В., Гащук О. І., Воронцов, М. М. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. - № u 2013 06746 ; заявл. 29.05.2013 ; опубл. 25.11.2013, Бюл. №22, 2013 р.

Зібрання