Варена ковбаса (Патент на корисну модель № 44732)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено варену ковбасу, що включає м’ясо птиці, шпик боковий, суміш харчову фосфатну, нітрит натрію, цукор-пісок, аскорбінову кислоту, перець чорний молотий, горіх мускатний, суміш прянощів, яка відрізняється тим, що містить нітриту натрію 0,003-0,0045%.
Designed а cooked sausage that includes poultry, bacon side, a mixture of dietary phosphate, sodium nitrite, sugar, ascorbic acid, black pepper, nutmeg, spice mixture, characterized in that it contains sodium nitrite 0,003-0, 0045%.

Опис

Ключові слова

варена ковбаса, м’ясо птиці, нітрит натрію, boiled sausage, poultry, sodium nitrite, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель 44732 Україна, МПК (2009) А22С 11/00. Варена ковбаса / Страшинський І. М., Гончаров Г. І., Борсолюк Л. М., патентовласник НУХТ. - № u 2009 04951; заявл. 19.05.2009 ; опубл. 12.10.2009, Бюл. № 19.

Зібрання