Визначення конкурентоспроможності ПРАТ «Київмлин»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Конкурентоспроможність підприємства і його продукції є важливими показниками на будь-якому ринку. Існує багато методик, з допомогою яких можна визначити конкурентоспроможність фірми. Скористаємося методикою Ж. Ж. Ламбена, яка ґрунтується на визначенні конкурентних переваг. The competitiveness of the company and its products are important performance in any market. There are many methods by which you can determine the competitive of the firm. We use the method Jean Lamben, which based on the definition of competitive advantages.

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність, конкурентна позиція, борошномельне виробництво, господарський портфель, competitiveness, competitive position, flour production, household portfolio, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Слободенюк, Р. С. Визначення конкурентоспроможності ПРАТ «Київмлин» / Р. С. Слободенюк, Т. Г. Бєлова // Ключови въпроси в съвременната наука-2012 : VIII международна научна практична конференція. - Т. 4. - С. 11-12.