Вплив факторів зовнішнього середовища на технологічні якості цукрових буряків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Зроблений аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на технологічні якості цукрових буряків. Розроблені і запропоновані заходи щодо покращення і захисту технологічних показників буряків від негативних факторів зовнішнього середовища, при їх вегетації і зберіганні. An analysis is made of the influence of environmental factors on the technological quality of sugar beets. Measures have been developed and proposed for improving and protecting the technological qualities of beets from negative environmental factors during vegetation and storage.

Опис

Ключові слова

природні фактори, генотип, зовнішнє середовище, вегетація буряків, natural factors, genotype, external environment, beet vegetation

Бібліографічний опис

Мількевич, В. М. Вплив факторів зовнішнього середовища на технологічні якості цукрових буряків / В. М. Мількевич // Перспективи розвитку цукрової промисловості України : тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, 27-28 березня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 121–125.