Вплив попередньої обробки селери на кінетику її сушіння

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі розглянуто вплив попередньої обробки кореню селери на кінетику її сушіння. Експериментально доведено, що застосування мікрохвильового сушіння в порівняння з конвективним з попереднім бланшуванням або замочуванням в 1 % розчині лимонної кислоти значного ефекту не має. The paper considers the effect of preliminary treatment of celery root on the kinetics of its drying. Experimentally proved that the use of microwave drying in comparison with convective with preliminary blanching or soaking in 1% solution of citric acid does not have a significant effect.

Опис

Ключові слова

сушіння, селера, бланшування, drying, celery, blanching, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Фещук, Л. О. Вплив попередньої обробки селери на кінетику її сушіння / Л. О. Фещук, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства: Зб. праць за підсум. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. вчен., асп. і студ. (17 – 18 квітня 2019 р.). – К. : РВВ НУБіП, 2019.– С. 269.