Склад кексу «Сонечко з курагою» (Патент на винахід № 102186)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід належить до складу кексу, що містить борошно рисове, фруктозу, меланж, сухе знежирене молоко та курагу. The invention relates to a composition of a cake comprising rice flour, fructose, mélange, dried skimmed milk and dried apricot.

Опис

Ключові слова

кекс, cake, рисове борошно, rice flour, фруктоза, fructose, курага, dried apricots, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 102186. Склад кексу «Сонечко з курагою» / В.І. Кулініч, А.В. Гавриш, В.Ф. Доценко. – № a 201204632 ; заяв. 12.04.2012 ; опубл. 10.06.2013 ; Бюл. № 11/2013. – 4 с.

Зібрання