Визначення кількості конденсатів в залежності від технічного рівня цукрового заводу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто питання утворення кількості конденсатів в залежності від технічного рівня цукрового заводу. Розрахунками встановлено, що на заводах, які впровадили новітні технології, дає можливість суттєво зменшити витрати пари на технологічні потреби і значно зменшити кількість надлишкових конденсатів. The article deals with the issue of condensate formation depending on the technical level of the sugar factory. The calculations show that the factories that have introduced the latest technology can significantly reduce steam costs for technological needs and significantly reduce the amount of excess condensate.

Опис

Ключові слова

конденсати вторинної пари, раціональне використання конденсатів, теплотехнічні процеси, secondary condensates steam, rational use of condensates, heat engineering processes

Бібліографічний опис

Сорокін, А. І. Визначення кількості конденсатів в залежності від технічного рівня цукрового заводу. – Наукові праці НУХТ. – 2019. – Том 25, № 3. – С. 127–134.

Зібрання