Якісні показники та продуктивні властивості триплоїдного гібрида Олександрія буряків цукрових, залежно від розміру фракцій та способів підготовки насіння

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Висвітлено результати досліджень щодо вивчення якісних показників та продуктивних властивостей триплоїдного гібрида буряків цукрових Олександрія створеного на основі ЦЧС, залежно від розміру фракції та способів передпосівної підготовки насіння. Доведено, що якість насіння залежить від розміру технологічних фракцій. The presentation of the investigation on qualitative indicators and productive properties of hybrid beet sugar, created on the basis of, depending on the size fractions and предпосевной training seeds. it is proved that the quality of seeds depends on the size of the technological fractions.

Опис

Ключові слова

буряки цукрові, триплоїдний гібрид, інкрустоване насіння, фракція насіння, схожість насіння, дражоване насіння, sugar beets, triploid hybrid, inlaid seed, seed fraction, germination of seeds, seed pelleting

Бібліографічний опис

Глеваський, В. І. Якісні показники та продуктивні властивості триплоїдного гібрида Олександрія буряків цукрових, залежно від розміру фракцій та способів підготовки насіння / В. І. Глеваський // Агробіологія. - 2014. – № 1. –– С. 56-61.

Зібрання