Морозиво збагачене діабетичне (Деклараційний патент на винахід № 70741А )

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Морозиво збагачене діабетичне містить молочний жир, сухий знежирений молочний залишок, фруктозу, інтегровану стабілізаційну систему, питну воду та концентрат плодово-ягідного соку. Ice cream enriched with diabetic contains milk fat, nonfat dry milk residue, fructose, integrated stabilization system, drinking water and concentrate of fruit juice.

Опис

Ключові слова

морозиво, ice cream, фруктоза, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, fructose, концентрат плодово-ягідного соку, concentrate of fruit juice, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на винахід № 70741 А, 7 А23G9/02. Морозиво збагачене діабетичне / Т. А. Скорченко, Т. Г. Федченко, А. М. Дорохович. - 20031212473; заявл. 25.12.2003 ; опубл. 15.10.2004, Бюл. № 10.

Зібрання