Методологічні розбіжності для судового експерта зі спеціальності 13.9 при оцінці майнових прав інтелектуальної власності та оцінки розміру збитків від їх неправомірного використання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для судового експерта зі спеціальності 13.9 розглянуто методологічні розбіжності в НС № 1, НС № 4 та Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, де є відмінність по відношенню до оціночної процедури та оцінки майнових прав інтелектуальної власності при визначенні розміру збитків від їх неправомірного використання. Наведено в якості прикладу опубліковану судову практику вирішення спорів,пов’язаних із неправомірним використанням об’єктів авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет. For a forensic expert in specialty 13.9 methodological differences are considered. NA № 1, NA № 4 and Instructions on the appointment and conduct of forensic examinations and expert studies, where there is a difference in relation to the valuation procedure and valuation of intellectual property rights in determining the amount of damages from their misuse. An example is the published case law of resolving disputes related to the misuse of copyright and related rights on the Internet.

Опис

Ключові слова

методологічні розбіжності, оцінка розміру збитків, інтелектуальна власність, порушення майнових прав, methodological differences, estimation of the amount of losses, intellectual property, violation of property rights

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський, О. Б. Методологічні розбіжності для судового експерта зі спеціальності 13.9 при оцінці майнових прав інтелектуальної власності та оцінки розміру збитків від їх неправомірного використання / О. Б. Бутнік-Сіверський // Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 12 грудня 2019 р., м.Київ. – Київ : Ліра-К., 2019. – С. 171-178.