Функціональні властивості білків сироватки для дитячих продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Використання білків сироватки у продуктах для дієтичного та дитячого харчування. Знайдено співвідношення казеїнів до білків сироватки у коров'ячому молоці та у жіночому. Гідролізати білків сироватки у дитячих сумішах – первинне джерело азоту із зниженими алергічними властивостями. The use of serum proteins in foods for dietary and baby food. We found the ratio of casein to whey proteins in cow's milk and in the female. Hydrolysates of whey protein in infant formula - the primary source of nitrogen with reduced allergenic properties

Опис

Ключові слова

β-лактоглобулін, альбумін, казеїн, сировоточні білки, дитячі суміші, β-lactoglobulin, albumin, casein, whey proteins, infant formula

Бібліографічний опис

Бовкун, А. О. Функціональні властивості сироватки для дитячих продуктів / А. О. Бовкун // Харчова і переробна промисловість. – 2008. – № 11. – С. 16-17.

Зібрання