Паштет «Особливий» (Патент на корисну модель № 89168)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Задачею корисної моделі є створення паштету з м`ясної традиційної та нетрадиційної сировини і отримати делікатесний продукт з пониженою калорійністю, підвищеною біологічною цінністю та високими показниками якості. The task of useful model is creation of pate from meat traditional and untraditional raw material and to get a delicac with mionectic calorie content, enhanceable biological value and high indexes of quality.

Опис

Ключові слова

паштет, печінка, м`ясна не традиційна сировина, делікатесний продукт, pate, liver, meat not traditional raw material, delicac, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 89168 UA, МПК А23L 1/31 (2006.01) Паштет «Особливий» / Топчій О. А., Пешук Л. В., Чубок О. І., Пащенко О. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № u 2013 13513 ; заявл. 20.11.2013 ; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7.

Зібрання