Інновації в уповільненні процесу черствіння булочних виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки, черствіння, булочні вироби, інновації, cherstvenie, innovations

Бібліографічний опис

Білик, О. А. Інновації в уповільненні процесу черствіння булочних виробів / О. А. Білик, Е. Ф. Халікова, В. І. Бондар // Якість і безпека харчових продуктів : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 листопада 2015 р. / Національний університет харчових технологій ; М-во освіти і науки України. — К. : НУХТ, 2015. — С. 114-115.