Спосіб виробництва кулінарного напівфабрикату для перших страв (Деклараційний патент на винахід № 113903)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Кулінарний напівфабрикат для перших страв, який стабілізує структуру супу. Culinary semi-finished product for the first dishes, which stabilizes the structure of the soup.

Опис

Ключові слова

кулінарний напівфабрикат, culinary semi-finished product, перші страви, first courses, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент 113903 UA, МПК A23L 23/00 (2017.01) Спосіб виробництва кулінарного напівфабрикату для перших страв / Пушка О. С., Іллючок А. Ю., Гавриш А. В., Нєміріч О. В., Ткачук Ю. М., Дитюк Ю. С. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а 2015 05686 ; заявл. 09.06.2015 ; опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6, 2017 р.

Зібрання