Спосіб визначення показника глікемічності харчового продукту (Патент на корисну модель № 40623)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У описі патенту наведено методику розрахунку показника глікемічності для будь-якого харчового продукту за допомогою математичних розрахунків, що дає можливість розрахувати оптимальний рецептурний склад з бажаним показником глікемічності існуючих харчових продуктів та для хворих на цукровий діабет. Методика із застосуванням математичних розрахунків є об’єктивною оцінкою. In the patent application describes a method for the calculation of glycemic load any food by mathematical calculations, which makes it possible to calculate the optimal composition of a prescription with the desired glycemic load existing food or for diabetics. Method with the application of mathematical calculations is an objective assessment.

Опис

Ключові слова

гікемічний індекс, показник глікемічності, харчовий продукт, рецептурний склад, вуглеводи, glycemic index, glycemic load, food product, recipe composition, carbohydrates, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Пат. 40623 Україна, МПК А 23 L 1/10. Спосіб визначення показника глікемічності харчового продукту / Дорохович А. М., Ковбаса В. М., Гуліч М. П., Дорохович В. В., Яременко О. М.; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – заявл. 10.07.08 ; опубл. 27.04.09, Бюл. № 8.

Зібрання