Суха суміш для морозива (Деклараційний патент на винахід №70669)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Створена суха суміш для морозива, що містить суху молочну основу, фруктозу, інтегровану стабілізаційну систему, наповнювач.
It was eestablished the dry ice mixture containing dry milk-based, fructose, integrated stabilization system, filler.

Опис

Ключові слова

морозиво, ice cream mix, суміш, інтегрована стабілізаційна система, наповнювач, integrated stabilization system, filler, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на винахід
Патент 70669 UA, МПК 7 А23С9/02 Суха суміш для морозива / Скорченко Т. А., Федченко Т. Г., Дорохович А. М. ; заявник Іаціональний університет харчових технологій. - № 20031212084 ; заявл. 23.12.2003 ; опубл. 15.10.2004 , Бюл. № 10, 2004 р.

Зібрання