Формування безпечності продукції кондитерської галузі: навчальний посібник для спеціалістів кондитерської промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У посібнику розглянуто законодавчі вимоги до забезпечення безпечності харчових продуктів, базові програми для впровадження систем управління безпечністю продукції, основні етапи розробки системи НАССР, плану та переліку операційних програм для забезпечення безпечності продукції кондитерської галузі,приділено увагу порядку проведення внутрішнього аудиту підприємств. The manual deals with the legislative requirements for food safety, basic programs for the implementation of safety management systems products, the main stages of HACCP plan and list of operational programs for product safety confectionery industry paid attention to the order of internal auditing companies.

Опис

Ключові слова

безпечність, внутрішній аудит підприємства, продукти харчування, система НАССР, кондитерська продукція, safety, internal audit of company, food, HACCP system, confectionery products, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Формування безпечності продукції кондитерської галузі : навч. посіб. / Н. В. Олексієнко, О. В. Балдинюк, В. І. Оболкіна, С. Д. Дудко. – К. : Видавець Позднишев, 2015. – 65 с.