Спосіб підготовки зерна для оздоровчих продуктів (Деклараційний патент на винахід № 65299)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до харчової промисловості. Спосіб підготовки зерна для оздоровчих продуктів, що включає очищення зерна від домішок, сортування за розмірами, миття водою, дезінфекцію, змочування, пророщення та пастеризацію пророщеного зерна, який відрізняється тим, що замочування проводять у настої з часнику з концентрацією 15-25 г/л протягом 27-29 років. The invention relates to food industry. A process for grain preparation for health-improving foodstuff involves cleaning of grains from the impurities, sorting by size, washing, disinfection, soaking, germination and pasteurization of sprouted grains, the difference is that the soaking occurs in the extract of garlic with concentration 15-25 grams per liter during 27-29 hours.

Опис

Ключові слова

пророщені зерна пшениці, солод, оздоровчі продукти, екстракт часнику, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, sprouted wheat grains, malt, health improving foodstuffs, extract of garlic, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Патент 65299 А UA, МПК 7 С12С1/18. Спосіб підготовки зерна для оздоровчих продуктів / Українець А. І., Ковбаса В. М., Федоренченко Л. О., Бажай С. А., Романовська Т. І.; заявник і власник патенту Укр. держ. ун-т. харч. техн. – № 2003076215; заявл. 04.07.03 ; опубл. 15.03.04, Бюл. № 3, 2004 р.

Зібрання