Котлети рибні з капустою савойською (Деклараційний патент на корисну модель № 135284)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Котлети рибні з капустою савойською, відрізняються тим, що в якості філе рибного використовують філе білого амура та додатково містять подрібнену капусту савойську.

Опис

Ключові слова

філе білого амуру, капуста савойська, біологічна цінність, органолептичні властивості, grass carp fillet, Savoy cabbage, biological value, organoleptic properties, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 135284, МПК (2006) A23 L 17/00 Котлети рибні з капустою савойською / Дітріх І. В., Єфимович П. Є., Ільчук Н. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u201900462 ; заяв. 17.01.2019 ; опубл. 25.06.2019, Бюл. № 12

Зібрання