Удосконалення методики визначення технологічних показників цукрових буряків після зберігання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Обгрунтована необхідність визначення органічної складової хімічного складу цукрових буряків. Наведена нова методика визначення загальних та розчинних органічних речовин в буряках, буряковому та дифузійному соках, апробована на цукрових заводах України.
Substantiated the necessity of determining the organic component of the chemical composition of sugar beet. Presented a new method of determining the total and soluble organic substances in beets, beet and diffusion juices, approved in sugar plants in Ukraine.

Опис

Ключові слова

апробація, testing, цукрові заводи, цукрові буряки, буряковий сік, дифузійний сік, органічні речовини, методика, sugar plants, sugar beets, beet juice, diffusion juice, organic materials, techniques

Бібліографічний опис

Удосконалення методики визначення технологічних показників цукрових буряків після зберігання / Л. С. Клименко, Ю. О. Зотова, В. М. Мількевич, та ін. // 75 а наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів : тези доповідей. - 2009. - Ч. ІІ. - С. 186-187.