Удосконалення процесу сушіння комбінованим енергопідведення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблення технологічного процесу і обладнання для виробництва сушених продуктів за допомогою різних методів сушіння і їх комбінації. Development of technological process and equipment for the production of dried products using various drying methods and their combination.

Опис

Ключові слова

сушіння, плодоовочева сировина, комбіноване енергопідведення, інфрачервоні-випромінювачі, енергоефективність, drying, fruit and vegetable raw materials, combined power supply, infra-red emitters, energy efficiency, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Удосконалення процесу сушіння комбінованим енергопідведення / І. В. Дубковецький, І. Ф. Малежик, Л. В. Стрельченко, Т. В. Бурлака // Проблеми промислової теплотехніки : тезиси доповідей ІХ міжнародної конференції, 20-23 жовтня 2015 р. - Київ : НУХТ.