Контроль та покращення гранулометричного складу білого цукру

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуті питання контролю і поліпшення кристалоструктури білого цукру. Описані методи визначення показників та математичної обробки результатів лабораторних аналізів. Розглянуто вплив різних факторів на рівномірність кристалів цукру. Результати виробничих досліджень показали, що навіть при отриманні у вакуум-апаратах досить рівномірного за розміром кристалів цукру, можливе значне подрібнення продукту в процесі сушіння. Questions of control and improvement of white sugar crystals structure are considered in the article. Methods of indices analysis and mathematical processing of results of laboratory analysis are described. Influence of various factors was examined on uniformity of sugar crystals. Results of industrial researches have shown, that even when a fairly uniform sugar crystals were obtained in vacuum pans, it is possible considerable product disintegration during drying process.

Опис

Ключові слова

гранулометричний аналіз, granulometric composition, вакуум-апарат, vacuum pan, центрифуга, centrifugal, сушильне відділення, drying house, якість білого цукру, white sugar quality

Бібліографічний опис

Скорик, К. Д. Контроль та покращення гранулометричного складу білого цукру / К. Д. Скорик, К. О. Штангеєв // Цукор України. – 2013. – № 3. – С. 20–25.

Зібрання