Дослідження впливу альтернативних матеріалів для витримки на якість ординарних коньяків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

дубова клепка, висушування-дозрівання, обпалювання, фенольні й арома тичні речовини, дуб звичайний, дуб скельний, ординарні коньяки, oak riveting, drying-ripening, firing, phenolic and aromatic substances, ordinary oak, rock oak, ordinary cognacs, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Сидоренко, В. О. Дослідження впливу альтернативних матеріалів для витримки на якість ординарних коньяків : кваліфікаційна робота ... магістра : 181 Харчові технології / Сидоренко Валентин Олегович ; наук. керівник Ірина Михайлівна Бабич. – Київ, 2023. – 90 с.