Підготовлена вода та її вплив на алкогольні напої

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Кондиціювання підготовленої води дає змогу оптимізувати мікро- елементний склад в межах регламентованих показників і тим самим покращити якість і стійкість готової продукції. Conditioning of prepared water allows to optimize the micro-element composition within the regulated indicators and thus improve the quality and stability of finished products.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, катіонно-аніонний склад, вода підготовлена, лікеро-горілчане виробництво стійкість, осади, cationic-anionic composition, prepared water, distillery production, stability, siege

Бібліографічний опис

Олійник, C. І. Підготовлена вода та її вплив на алкогольні напої / C. І. Олійник, В. П. Ковальчук. // Вода в харчовій промисловості : збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції, 20–21 березня 2020 р., м. Одеса. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – C. 69