Розроблення технології ганашу для кондитерських виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Завданням винаходу є розробка складу ганашів з більш високими біологічно активними властивостями, а також з більш високими органолептичними властивостями. The task of the invention is to develop the composition of ganaches with higher biologically active properties, as well as with higher organoleptic properties.

Опис

Ключові слова

кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, ганаш, заклад ресторанного господарства, організаційна структура, схема технологічного процесу, конкурентоспроможність, restaurant establishment, organizational structure, scheme of the technological process, competitiveness, ganache

Бібліографічний опис

Колосовська, М. С. Розроблення технології ганашу для кондитерських виробів / М. С. Колосовська, Н. М. Стукальська // Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та перспективи VІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція, 18 березня 2021 р., м. Київ. – Київ : КНТЕУ, 2021. – С. 287-288