Вплив геометричних параметрів хліба на динаміку зовнішнього масообміну

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Отримана розрахункова формула для визначення площі поверхні хліба в залежності від його маси та форми, на основі якої визначена питома величина упікання та витрати тепла на випаровування вологи з поверхні в процесі випікання. Calculation formulas for determining the surface area of the grain according to its mass and shape, which is determined based on the specific value oven loss and loss of heat through evaporation of moisture from the surface during baking.

Опис

Ключові слова

геометричні параметри, хліб, зовнішній масообмін, geometric parameters, bread, external mass transfer, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Десик, М. Г. Вплив геометричних параметрів хліба на динаміку зовнішнього масообміну / М. Г. Десик, В. І. Теличкун, Ю. С. Теличкун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 75 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2009 р. – К.: НУХТ, 2009. – Ч. 2. – С. 230.